Договір-оферта про надання туристичних послуг

На послуги бронювання замовлені на сайті https://galizienreisen.com

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) Приватне підприємство «Туристична фірма «Галицькі подорожі», платник податку на прибуток на загальних підставах, без ПДВ, Ліцензія: туроператорська АГ № 580920, від 20.03.2012р., Гарантія фінансового забезпечення на суму 20000 (Двадцять тисяч) євро № 2716, забезпечена ПАТ КБ «Глобус» від 14.07.2016р.(надалі – Виконавець), усім фізичним особам, які зареєстровані в мережі Інтернет на сайті https://galizienreisen.com і містить всі істотні умови договору на туристичне обслуговування.

Вчинення будь-якою особою (надалі іменованим – Турист) дій по бронюванню туристичних послуг за допомогою інтернет-ресурсу https://galizienreisen.com , свідчить про прийняття зазначеною особою всіх умов цієї оферти. Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) цієї оферти є здійснення Туристом платежу в рахунок оплати замовленої туристичної послуги і отриманням Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Згідно умов даного Договору ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний надати ТУРИСТУ туристичні послуги, а ТУРИСТ зобов’язаний прийняти ці послуги та оплатити їх в порядку, розмірі та в строки, які обумовлені Договором.

ВИКОНАВЕЦЬ надає ТУРИСТУ послуги шляхом організації туристичної подорожі по визначеному маршруту та в конкретні дати, забезпечені комплексом туристичних послуг, обумовлені Договором

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Веб-сайт — відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний ресурс, що належить Виконавцю та розміщений в мережі Інтернет за адресою https://galizienreisen.com , за допомогою якого забезпечується відображення інформації про послуги бронювання які надаються Туристу, вартість; дату і час початку та закінчення подорожі; ціну і порядок здійснення оплати; характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення; та інші супутні і додаткові послуги які включені у вартість.

2.2. Договір оферти — це договір послуг бронювання між Виконавцем і Туристом, який укладається шляхом акцепту оферти.

2.3. Акцепт оферти — повне і беззастережне прийняття умов оферти шляхом здійснення дій Туристом, що виражають намір скористатися веб-сайтом Виконавця для оформлення його послуг.

2.4. Турист — Користувач, який здійснив акцепт оферти.

2.5. Учасник подорожі – Турист.

2.6. Замовлення — запит Туриста на отримання туристичного обслуговування згідно обраних на Веб-сайті туристичних послуг.

2.7. Користувач — дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з Виконавцем.

2.8. Виконавець — ПП ТФ "Галицькі подорожі" який на законних підставах публікує ціни та умови надання туристичного обслуговування на Веб-сайті.

2.9. Туристична послуга — послуга перевезення, розміщення в готелі та інші послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).

2.10. Організаційний збір (Орг. збір)– вартість туристичних послуг які надаються Виконавцем Туристу.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість туристичних послуг згідно даного Договору визначається згідно Рахунку на оплату туру, після замовлення ТУРИСТОМ.

3.2 Вартість Туру може бути збільшена у випадках:  різкої зміни курсу національних валют; непередбаченого збільшення вартості проживання, екскурсійного обслуговування

3.3. Замовлення обраних туристичних послуг здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів в національній валюті України на поточний банківський рахунок Виконавця.

3.4. В процесі бронювання обраного замовлення ТУРИСТ вказує наступні особисті дані та дані щодо усіх подорожуючих з ним осіб:

- прізвище, ім'я, по-батькові (згідно паспорта, який буде використовуватися при подорожі);

- мобільний телефон;

- адреса електронної пошти.

3.5. Турист зобов’язується сплатити ВИКОНАВЦЕВІ вказану суму протягом 5 банківських днів з моменту підписання даного Договору.

3.6. Послуги, надані ТУРИСТУ третіми особами та не викладені даним Договором, ТУРИСТ оплачує безпосередньо третім особам, які надали такі послуги.

3.7. При припиненні дії даного Договору з ініціативи однієї з Сторін, всі розрахунки мають бути зроблені протягом п’яти банківських днів з моменту отримання іншої Сторони письмового повідомлення про таке припинення.

4.Права та обов’язки сторін.

4.1. ТУРОПЕРАТОР зобов’язаний забезпечити надання туристичних послуг згідно даного Договору, а саме:

- До початку надання туристичних послуг на вимогу Замовника надати йому наступну інформацію: програма туристичного обслуговування;

- забезпечити проїзд для ТУРИСТА по маршруту туру, згідно програми/заявки;

- згідно умов програми/заявки, забезпечити ТУРИСТУ проживання, харчування, трансферти, екскурсійне обслуговування;

- організувати страхування ТУРИСТА на умовах, визначених пунктом 2.8. даного Договору та згодою між ТУРОПЕРАТОРОМ та страховою компанією;

- мінімальна кількість туристів в групі, терміни інформування туриста про те, що туристична поїздка не відбудеться через недобір групи (якщо туристичний продукт замовлений на умовах групового обслуговування);

4.2. ТУРИСТ зобов’язується:

4.2.1. При підписанні даного Договору надати ТУРОПЕРАТОРУ належним чином оформлений закордонний паспорт, а також, якщо, Договором, передбачена візова підтримка, - усі необхідні для оформлення візи документи

4.2.2. Оплатити фірмі вартість туристичних послуг в порядку, розмірі та в строки, передбачені даним Договором;

4.2.3. У випадку відмови від надання туристичних послуг (повністю або частково) – письмово попередити про це ТУРОПЕРАТОРА. В цьому випадку розрахунки між Сторонами відбуваються на основі п.5.2. даного Договору;

4.2.4. Не порушувати громадський порядок, виконувати вимоги законодавства та норми поведінки, які прийняті в країні перебування ТУРИСТА, виконувати програму тура;

4.2.5. Виконувати вимоги законодавства України, включаючи митні та прикордонні правила;

4.2.6. Поважати політичний та соціальний устрій, традиції, релігійні вірування країни (місцевості) перебування;

4.2.7.Дотримуватись правил поведінки та перебування відносно збереження об’єктів історії культури, природи;

4.2.8. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях тимчасового проживання та перебування;

4.2.9. Покривати збитки, причинені неправомірними діями туриста в країні перебування.

4.2.10. Прийняти на себе права та обов’язки застрахованого по договору страхування;

5.Відповідальність Сторін.

5.1. У випадку порушення ТУРИСТОМ строків оплати, встановлених Договором, ТУРОПЕРАТОР має право відмовити йому в надані туристичних послуг та звільняється від відповідальності за виконання умов даного Договору.

5.2. У випадку відмови ТУРИСТА від туристичних послуг:

- ТУРИСТ оплачує ТУРОПЕРАТОРУ штраф від вартості таких послуг та, крім того, повертає збитки, які виникли у ТУРОПЕРАТОРА в зв’язку з такою відмовою;

Термін відмови Туриста від виконання договору (туристичних послуг), зміни Заявки до початку подорожі

- більше ніж за 15 днів до початку подорожі;

- від 14 до 8 днів

- від 7 до 4 днів

- від 3 днів та при неявці Туриста

Сума, що підлягає стягненню з Туриста-25 (двадцять п’ять) відсотків від вартості Турпродукту* ;

-50 (п’ятдесят) відсотків від вартості Турпродукту*;

-75 (сімдесят п’ять) відсотків від вартості Турпродукту*;

-100 (сто) відсотків від вартості Турпродукту*.

* до зазначеної вартості Турпродукту не включена вартість квитків на чартерні та регулярні авіарейси. Турист сплачує додатково вартість анульованих квитків на чартерні і регулярні авіарейси та штрафи за ануляцію квитків на рейси регулярних авіаперевезень відповідно до умов тарифу, що застосовується авіаперевізником.

Виключним є ануляція туру в період Новорічних, Різдвяних, травневих свят і т.і., строки повернення та розмір штрафних санкцій визначається згідно контрактів ТУРОПЕРАТОРА з партнерами.

Інша сума, оплачена ТУРИСТОМ (за вирахуванням підлягаючих утриманню сум) повертається Туристу.

5.3. У випадку якщо, туристичні послуги не були надані ТУРИСТУ з вини ТУРОПЕРАТОРА, останній повертає ТУРИСТУ оплачену ним за даним Договором вартість у повному обсязі.

5.4.ТУРОПЕРАТОР несе відповідальність:

- за правильне оформлення документів ТУРИСТУ, крім випадків надання Туристом недостовірної інформації.

5.5. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності:

- за скасування або зміну часу відправлення авіарейсів, зміни типу літаків та пов’язані з цим зміни об’ємів та строків надання туристичних послуг. У цьому випадку відповідальність несуть авіаційні перевізники згідно з обов’язковими для застосування правилами;

- за збереження документів та майна ТУРИСТА на момент тура;

- за відмову відповідних органів в оформленні візи ТУРИСТУ.

В цьому випадку ТУРИСТУ повертається вся оплачена ним сума з вирахуванням суми, оплаченої ТУРОПЕРАТОРОМ відповідним органам для оформлення візи суми;

- за правильність оформлення закордонного паспорту ТУРИСТА відповідним органам України. При неправильному оформленні закордонного паспорта вартість туристичних послуг ТУРИСТУ не повертається; - за неповернення ТУРИСТА по закінченню тура в Україну.

5.6. При порушенні Туристом митних та прикордонних правил, внаслідок чого ТУРИСТ не прибув до країни (країн), визначеним маршрутом тура, вартість туристичних послуг не повертається.

5.7. Збитки ТУРОПЕРАТОРА, які виникли внаслідок вини ТУРИСТА ( в тому числі пов’язані з еміграцією, депортацією, порушенням ТУРИСТОМ діючих митних та прикордонних правил, правил реєстрації, провозу багажу, спричинення збитків майну перевізника, порушенням правил проживання в готелі, недотриманням законодавства країни перебування та іншими діями ТУРИСТА) підлягають поверненню за рахунок ТУРИСТА. 5.8. Якщо ТУРИСТ не скористався (повністю або частково) туристичними послугами, які він оплатив, вартість таких йому не повертається.

5.9. Претензії ТУРИСТА з питань здійснення страхування не підлягають розгляду Туроператором і можуть бути направлені туристами, на ім'я яких був оформлений страховий поліс, безпосередньо в страховою компанію в порядку і на умовах, визначених договором страхування (страховим полісом).

6.Конфіденційність

6.1. Сторони за даним Договором приймають всі необхідні міри по забезпеченню конфіденційності (нерозголошення) отриманої від іншої Сторони технологічної, фінансової, комерційної та іншої інформації та документації.

7.Порядок вирішення суперечок

7.1. У випадку виникнення суперечок з питань, які являються предметом даного Договору або у зв’язку з цим, Сторони вирішують ці питання шляхом переговорів.

7.2. У випадку неможливості вирішення суперечки шляхом переговорів вони підлягають вирішенню в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

7.3. У випадку наявності обґрунтованих претензій ТУРИСТ має звернутися до представника ТУРОПЕРАТОРА в країні Тура або до представника приймаючої компанії на момент появи претензії. Якщо проблему не вдалося усунути, то по поверненню Турист має звернутися до ТУРОПЕРАТОРА в 20-ти денний строк. В іншому випадку претензії розглядатися не будуть.

8.Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за даним Договором, якщо таке невиконання обставин стало наслідком невизначених сил, які виникли після підписання Договору внаслідок подій черезвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити та подолати власними силами . До таких обставин черезвичайного характеру відносять: стихійні лиха, військові дії, ембарго, рішення органів державної влади або управління, які понесли за собою неможливість виконання даного Договору.

Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується Торгівельно-промисловою палатою України.

8.2. При наступленні та призупиненні обставин, вказаних в пункті 8.1., Сторона, для якої стало неможливе виконання її обов’язків за даним Договором, повинна протягом 24 годин повідомити про це іншу Сторону.

8.3. За відсутності своєчасного повідомлення, передбаченого п.8.2., Сторона зобов’язана покрити іншій стороні збитки, спричинені відсутністю повідомлення або несвоєчасним повідомленням, за виключення випадків, коли таке повідомлення стало неможливим внаслідок дій обставин невизначної сили.

8.4. У випадку якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більше ніж місяць, кожна із Сторін має право відмовитися від подальшого виконання умов Договору.

9.Заключні положення

9.1. Даний Договір діє до виконання Сторонами своїх обов’язків.

9.2. Взаємні відносини Сторін, які витікають з даного Договору, регулюються діючим законодавством України.

9.3. Даний Договір складний українською мовою в двох екземплярах, які мають однакову юридичну силу.

9.4. Після отримання послуги згідно договору на туристичне обслуговування ТУРИСТ підписує з ТУРОПЕРАТОРОМ акт виконаних робіт. Якщо після 3х днів з моменту закінчення туру Турист не підписав акт, вважати його підписаним.

10.Реквізити сторін.

„З умовами Договору ознайомлений(а) та зобов’язуюсь їх виконувати. Мною отримана від ПП ТФ “Галицькі подорожі” вся необхідна, доступна та достовірна інформація про організацію туристичного обслуговування за Договором, наші права, обов’язки та правила поведінки, умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, а також правила перетину державних кордонів, митні правила України та країни тимчасового перебування, правила поведінки за кордоном”.

Я _______________________________________ (П.І.П. замовника), паспорт серії _____№ _____________, індивідуальний податковий номер _______________, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду Приватному підприємству “Туристична фірма “Галицькі подорожі” на обробку та використання моїх персональних даних виключно з метою надання мені туристичних послуг. Також посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене до бази персональних даних клієнтів Приватному підприємству “Туристична фірма “Галицькі подорожі” отримав(-а), із правами , які я маю відповідно до змісту ст.8 Закону України «Про захист персональних даних», ознайомлений. _________________________________ _(П.І.П. замовника) ______________(підпис)

Директор Шмідль З.І.